Naar inhoud
Anderwijs logo

Bestuur en commissies

Vereniging Anderwijs heeft een bestuur en meerdere commissies. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Daarom krijgen al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en geen verdere financiële beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Onze plannen voor de komende tijd hebben we beschreven in ons meerjarig beleidsplan, dit beleidsplan is altijd op te vragen bij de voorzitter.

Samenstelling

Het bestuur en de commissies van Anderwijs in 2022-2023 zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen gaan we er een actief jaar van maken!

De voorzitter voorzitter@anderwijs.nl
Joeri Scheper

De penningmeesterpenningmeester@anderwijs.nl
Priscilla Kuyper

De kampcommissie kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Robin van der Leer
Liesbeth Klünder

De kantoorcommissie kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Loes van den Berg

De promotiecommissie promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Marieke Tuinstra

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Ingeborg van Es-Boomsluiter

Systeembeheer
Robin Klaassen
Vincent Hagen