Naar inhoud
Anderwijs logo

Bestuur en commissies

Vereniging Anderwijs heeft een bestuur en meerdere commissies. Anderwijs is een vereniging zonder winstoogmerk. Daarom krijgen al onze vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en geen verdere financiële beloning voor hun verdiensten voor Anderwijs. Onze plannen voor de komende tijd vindt u in ons meerjarig beleidsplan. Na het verstrijken van een beleidsperiode zal binnen zes maanden ons nieuwe beleid hier gepubliceerd worden.

Samenstelling

Het bestuur en de commissies van Anderwijs in 2021-2022 zijn (oud-)studenten en komen uit het hele land. Samen gaan we er een actief jaar van maken!

De voorzitter voorzitter@anderwijs.nl
Joeri Scheper (bestuurslid)

De penningmeesterpenningmeester@anderwijs.nl
David Bor (bestuurslid)

De kampcommissie kamp@anderwijs.nl
Regelt alles omtrent de leidingploegen en de kamphuizen.
Marije Kronemeijer
Simon Visscher (bestuurslid)

De kantoorcommissie kantoor@anderwijs.nl
Aanspreekpunt voor de deelnemers en hun ouders.
Iris van Soest
Simon Visscher (bestuurslid)

De promotiecommissie promotie@anderwijs.nl
Zorgt voor naamsbekendheid, werving leden en deelnemers.
Charlotte van Beek
Jos Raijmakers

Redactie Ranonkeltje 
Verenigingsblad van Anderwijs
Fieke
Jarich Haitjema

Systeembeheer
Robin Klaassen
Vincent Hagen