Naar inhoud
Anderwijs logo

Helaas! Anderwijs is niet meer...

Je bent op onze website, maar dat is het dan ook.

Op 30 juni 2024 hebben we namelijk tijdens een algemene ledenvergadering het verdrietige besluit genomen om de vereniging Anderwijs te ontbinden.

Sinds de oprichting in 1985 hebben we, als invulling van onze statutaire missie om het onderwijs kritisch te beschouwen, bijleskampen georganiseerd om jonge mensen te helpen met hun ontwikkeling, op school en daarbuiten. Onze enthousiaste vrijwilligers hebben daarbij altijd geprobeerd kampen neer te zetten met veel persoonlijke aandacht en een gezellige sfeer, om leren weer leuk te maken. Altijd non-profit en met hoge kortingen voor gezinnen die minder te besteden hebben, omdat wij geloven dat goed onderwijs (inclusief bijles voor als het anders allemaal even niet lukt) voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Helaas is sinds de coronapandemie de aanwas van nieuwe leiding en deelnemers sterk gedaald. Mogelijk heeft de opkomst van commerciële bijlesinstituten daarbij ook niet geholpen. Het draaien van de vereniging kwam op steeds minder schouders te liggen, we hadden kleinere kampen en ook financieel ging het snel achteruit. We hebben hard gestreden, helaas hebben we het tij niet kunnen keren.

Onze dank gaat uit naar alle mensen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor Anderwijs, zij het praktisch, financieel of door naamsbekendheid. Zonder jullie hadden we nooit zoveel moois kunnen doen. Onze financiële nalatenschap gaat naar de stichting School's cool Nederland, die net als wij kansengelijkheid in het onderwijs nastreeft. Voel je vrij om, als je iets kunt missen, hen ter nagedachtenis aan ons van een financieel steuntje in de rug te voorzien.

Ben je leiding of (ouder/verzorger van een) deelnemer die mee op kamp is geweest? Dan kun je nog op ons administratieysteem inloggen om je gegevens in te zien. Ook de afgeschermde cloud met foto's is nog online. Voor al het overige je contact opnemen met het bestuur op bestuur@anderwijs.nl.

Deze website en de digitale systemen blijven bestaan tot eind 2024.

Anderwijs werd mede mogelijk gemaakt door jou ♥