Naar inhoud
Anderwijs logo

Kosten

Wat een kamp kost, hangt af van hoe lang het kamp duurt. Daarom vindt u in de kampagenda hoeveel de komende kampen precies kosten. Op deze pagina leest u meer over de verschillende mogelijkheden voor korting en waar het geld aan besteed wordt.

Kortingsregeling

Wij willen graag dat ook deelnemers met ouders/verzorgers met lagere inkomens met Anderwijs op kamp kunnen gaan. Daarom hanteren wij een inkomensafhankelijke korting.

Ouders/verzorgers van deelnemers kunnen korting aanvragen. Een kortingsaanvraag bestaat uit een inkomensverklaring en een begeleidend schrijven. Uit de kortingsaanvraag moet het bruto gezinsinkomen duidelijk worden. De penningmeester beslist vervolgens over het al dan niet toekennen van korting. We bieden de volgende kortingen aan:

Maandinkomen brutoKorting
Meer dan € 3400,-Geen korting
€ 2400,- tot € 3400,-20%
€ 1600,- tot € 2400,-40%
Minder dan € 1600,-100%

In alle gevallen geldt dat de penningmeester het laatste woord heeft over het al dan niet toekennen van een korting.

Vriendjeskorting

Spannend om alleen te gaan naar een kamp? Of ben je juist heel enthousiast? Als je een vriend(in) of familielid meeneemt die nog nooit eerder op een Anderwijskamp is geweest krijgen jullie beiden €35 korting!*

*Alleen geldig als beide deelnemers naar hetzelfde kamp gaan.

Subsidies

Sommige gemeentes hebben subsidieregelingen voor mensen met een minimuminkomen. Bijvoorbeeld het ‘Ik doe mee’-fonds van de gemeente Wageningen en het ‘Meedoen’-fonds van Midden-Groningen.

Sinds een aantal jaar geeft de overheid subsidies aan scholen die een zomer- of lenteschool organiseren. Deze zomer- en lenteschoolsubsidie is door de overheid ingevoerd om zittenblijven tegen te gaan. Per leerling krijgt de school een bedrag van €450,-. Scholen kunnen ervoor kiezen om de subsidie uit te besteden aan een externe partij die dan de zomer- en/of lenteschool voor hen organiseert. Anderwijs zou een externe partij kunnen zijn.

Helaas kunnen wij niet zelf een subsidie voor uw zoon of dochter aanvragen. U kunt met de gemeente of schoolleiding overleggen om mogelijk het inschrijfgeld voor het zomerkamp door de subsidie te laten betalen. We horen de uitslag hiervan, óók als het verzoek wordt afgewezen, graag via info@anderwijs.nl.

Waar gaat uw geld naartoe?

Wij doen ons best de kampen zo goedkoop mogelijk te houden. De leden van Anderwijs steken geheel vrijwillig (onbetaald) tijd en energie in het organiseren van het kamp en het bijspijkeren aan de deelnemers (en doen dit met veel plezier!). Onze leiding krijgt wel de onkosten vergoed. U betaalt het kampbedrag voor de volgende zaken:

Kosten van het kamp

Het grootste gedeelte van de door u betaalde kampprijs gaat naar:

  • Huur kamphuis
  • Eten en drinken (budget: €6,50 per persoon per dag, plus €6,50 per persoon per dag voor elke leiding)
  • Reiskosten van de leiding
  • Materialen voor tijdens het kamp (bijvoorbeeld voor de spellen of de aankleding van het kamphuis)
  • Zangbundel die iedere deelnemer mee naar huis krijgt

‘Overheadkosten’

Het andere deel van het bedrag gaat naar het draaiende houden van de Vereniging Anderwijs. De kampen worden voorbereid, er worden posters opgehangen en er worden beslissingen genomen over de koers waarop wij als vereniging willen varen. Bijvoorbeeld:

  • Trainingen: om het kamp zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de leidingploeg een week voor elk kamp getraind door ervaren Anderwijzers. De huur van het kamphuis, de materialen, de reiskosten en het eten en drinken worden betaald vanuit Anderwijs.
  • Reiskosten voor vergaderingen
  • Promotie (o.a. advertenties op Google en Facebook)
  • Onderhoud van de website
  • Een klein deel van het bedrag gaat naar activiteiten voor de leden. Wij vinden het belangrijk om leden betrokken te houden bij de vereniging. Leden betalen €15,- contributie per jaar. Het resterende deel van de kosten van de activiteiten wordt betaald door Anderwijs.