Naar inhoud
Anderwijs logo

Preventie- en integriteitsbeleid

Vereniging Anderwijs heeft vier basisregels. Drie van deze vier regels hebben betrekking op het preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging.

Onze regels zijn: 

  • Op een volledige kampdag wordt 6 uur bijgespijkerd
  • Leden mogen geen relatie hebben/aangaan met een deelnemer 
  • Personen onder de 18 jaar mogen op kamp geen alcohol drinken
  • Een V.O.G. is verplicht voor alle kampleiding 

Naast deze vier regels zijn uiteraard de wettelijke regels van toepassing. Verder maakt de leidingploeg van het betreffende kamp afspraken over alle overige kampzaken. Anderwijs is trots op de vrijheid die ze haar leidingploegen geeft. Zo creëeren we extra saamhorigheid binnen de leidingploeg en het zorgt ervoor dat elk kamp uniek is. 

Visie t.a.v. grensoverschrijdend gedrag

Tijdens kampen hebben de vrijwilligers van Anderwijs intensief contact met jongeren, een kwetsbare groep die nog volop in ontwikkeling is. Wij zorgen voor een open, accepterende en veilige omgeving bij verenigingsactiviteiten en kampen en we streven ernaar dat iedereen zichzelf kan zijn. Tijdens kampen moedigen wij onze deelnemers aan om zich te ontwikkelen binnen zowel het leren, als op persoonlijk en sociaal vlak. Elke leidingploeg krijgt een intensieve training voorafgaand aan het kamp. Zo weet elke leiding hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag.

Er is voor de kampleiding een “kamplijner“; een Anderwijzer die niet mee is op kamp, maar wel beschikbaar is voor vragen of tips, of om gewoon even mee te kletsen over het kamp. Dit is vaak een van de trainers die de leidingploeg heeft getraind, omdat zij al een band met elkaar hebben.

Voor ouders is er tijdens het kamp een contactpersoon ouders, dit is een kampleiding die gedurende het kamp telefonisch bereikbaar is. De gegevens van deze persoon staan in de deelnemersbrief die wordt verstuurd een aantal dagen voor de start van het kamp. Voor zaken voor en na het kamp kunnen ouders contact opnemen met de kantoorcommissie via kantoor@anderwijs.nl

Voor deelnemers is de leidingploeg het eerste aanspreekpunt. Deze vrijwilligers zijn de gehele kampperiode actief aanwezig om deelnemers met raad en daad bij te staan. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat een deelnemer zijn of haar problemen niet meer kan bespreken met iemand van de leidingploeg. Dan kan de deelnemer contact opnemen met Jesse, de vertrouwenspersoon van Anderwijs. Hij is op afstand beschikbaar voor een luisterend oor en advies. Mailen naar onze vertrouwenspersoon is mogelijk via vertrouwenspersoon@anderwijs.nl. Indien gewenst kan er telefonisch contact worden opgenomen.

Aannamebeleid

Onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid is het aannamebeleid. Nieuwe leden doorlopen een aanmeldprocedure zodat er wederzijds een goed beeld is van standpunten en verwachtingen voordat we met elkaar gaan samenwerken.

Iedereen die met ons meegaat als vrijwilliger op kamp moet: 

  • Een intakegesprek voeren met een actief lid/ trainer van de vereniging. Daarin worden vragen gesteld over zijn/haar karakter, eventuele ervaringen en de verwachtingen m.b.t. kampen
  • Een V.O.G. overhandigen
  • De vier basisregels van Anderwijs naleven
  • Meedoen met de training voorafgaand aan het kamp

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Anderwijs is Jesse. Voor de leden geldt dat je bij de vertrouwenspersoon terecht kan als je ergens over wilt praten waar je binnen Anderwijs last van hebt, als je advies wilt over een probleem of een neutraal iemand nodig hebt die met je meedenkt. De contactgegevens van onze vertrouwenspersoon zijn terug te vinden in AAS